GAZETA

Codzienność Rock And Sea

Stan epidemii zamiast stanu zagrożenia epidemią

Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

czytaj dalej (...)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ciekawostki podróżnicze

Polska / Łódź i inne miejsca

Przegląd prasy:

© 2020 by Rock And Sea.