PODRÓŻE

Codzienność Rock And Sea

Łódź - miastem magii...

     Łódź, to miasto w którym mieszkam i jedno z najciekawszych miast w Polsce. Dlatego dzisiaj chciałabym coś o nim opowiedzieć.

Może wróćmy do początku, wróćmy do narodzin Łodzi.

 

         Nikt dokładnie nie wie o dacie założenia Łodzi, zakłada się pierwszą połowę XII wieku.

W roku 1332 pojawiają się pierwsze informacje o wsi o nazwie Lodza na granicach ziemi Łęczyckiej w posiadaniu książąt Łęczyckich. Po oddaniu wsi w posiadanie Biskupom Kujawskim,Lodza była mało znaczącą miejscowością o 44 domostwach. W 1414 roku rozpoczęto starania o nadanie wsi praw miejskich. Z nadania króla Władysława Jagiełły 29 lipca 1423 Lodza uzyskała prawa miejskie i prawo do organizowania targów.

Przez długie lata handel wyrobami rzemieślniczymi i płodami rolnymi oraz dobre warunki do hodowli zwierząt domowych przyciągał nowych mieszkańców osiągając tysiąc obywateli.

Dzięki handlowi otrzymaliśmy rozwój gospodarczy i odtąd wszystko zaczęło rozkwitać.

Wszystko układało się dobrze, do czasu...

 

         Zaczął się czarny okres dla Lodzy. Miasto nawiedzały pożary i epidemie.

Działania wojenne związane z Potopem Szwedzkim spowodowały upadek miasta i zmniejszenie liczby mieszkańców z tysiąca do zaledwie dwustu.

W 1793 roku Lodza znalazła się pod zaborem pruskim, a w 1794 została zdegradowana do rangi wsi z powodu małej ilości mieszkańców zaledwie 250.

Dzięki legionom generała Dąbrowskiego Łódź została uratowana przed utratą praw miejskich.

Wiek XIX to okres odrodzenia Łodzi. W 1820 roku odnotowano 700 mieszkańców i uznana za miasto fabryczne.W 1823 roku najdłuższa ulica zyskała nazwę Piotrkowska. Miała wtedy 4 km długości i przecinała rynek i centrum miasta. Piotrkowska do dziś jest jedną z najdłuższych ulic na świecie, jednym z najważniejszych miejsc dla Łodzian i jednym z najpiękniejszych w mieście.

 

Łódź jest piękna i ciekawa, a co najważniejsze magiczna do dziś...

 

Nastoletnia Podróżniczka

Hymn Łodzi

Anna Cymmerman